پیدا کردن ما سایت گلبهار-سایت شاندیز-شرکت

نشانی شرکت

دفتر مرکزی : مشهد چهارراه لشکر،جنب بانک تجارت مجتمع

تجاری یلدا،طبقه هشتم

تلفکس:38597310-051

تلفن:38593326-051

دفتر شاندیز: میدان معلم،باغ شهر گلها

تلفن : 2300 3428-051/ 2310 3428-051/ 2311 3428-051

سامانه پیام کوتاه شرکت گهربارپیشه:3000330023

The Company GoharBarPish Inc.

Telephone Mashhad: +98 51 3859 7310

Fax: +98 51 3859 3326

Telephone Shandiz: +98 51 3428 2300 1011--051 3428 2310-051 3428 2311

E-mail: Info@GoharBarPishe.Com

ارسال پیام برای بخش مدیریت شرکت گهربارپیشه